Հայտարարություններ

Գլխավոր Հայտարարություններ

ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՐ


Image

             ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈւԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

              2023-2024 ՈւՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԲՈւՀԱԿԱՆ 

                                                                         ՔՆՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐ


                                                       1-ԻՆ ՓՈւԼՈՎ ԴԻՄԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈւՅՑ

Ν

Առարկա

Մասնագիտություն

Քննության օր

1

Գծագրություն Դ

Դիզայն

26․06․2023թ․

2

Գծագրություն Ճ

Ճարտարապետություն

29․06․2023թ․

3

Գծանկար Դ

Դիզայն

02․07․2023թ․

4

Գծանկար Ճ

Ճարտարապետություն

05․07․2023թ․

 

                                                       2-ՐԴ ՓՈւԼՈՎ ԴԻՄԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈւՅՑ

Ν

Առարկա

Մասնագիտություն

Քննության օր

1

Գծանկար Դ

Դիզայն

02․07․2023թ․

2

Գծագրություն Դ

Դիզայն

04․07․2023թ․

3

Գծանկար Ճ

Ճարտարապետություն

05․07․2023թ․

4

Գծագրություն Ճ

Ճարտարապետություն

07․07․2023թ․

 

Քննությունների սկիզբը ժամը 08։00-ին։