ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐ

Գլխավոր Թափուր տեղեր
Բուհ Մասնագիտություն Անվճար Վճարովի
Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկա 0 17
Երևանի պետական համալսարան Մեխանիկա 0 14
Երևանի պետական համալսարան Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա 0 12
Երևանի պետական համալսարան Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն 0 1
Երևանի պետական համալսարան Ֆիզիկա 0 19
Երևանի պետական համալսարան Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա 0 15
Երևանի պետական համալսարան Նանոֆիզիկա և առաջատար տեխնոլոգիաներ 0 9
Երևանի պետական համալսարան Երկակի նշանակության տեխնոլոգիաների ֆիզիկա 0 12
Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա 0 17
Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա 7 11
Երևանի պետական համալսարան Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում 6 13
Երևանի պետական համալսարան Քիմիա 9 17
Երևանի պետական համալսարան Սննդի անվտանգություն 0 18
Երևանի պետական համալսարան Ֆարմացիա 0 45
Երևանի պետական համալսարան Կենսաքիմիա և կենսատեխնոլոգիա 0 31
Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա 6 12
Երևանի պետական համալսարան Աշխարհագրություն 3 29
Երևանի պետական համալսարան Երկրաբանություն 7 14
Երևանի պետական համալսարան Արվեստաբանություն 0 18
Երևանի պետական համալսարան Մշակութաբանություն 0 15