ՀՀ ԲՈՒՀԵՐ

Բակալավրի առկա ուսուցմամբ ՀՀ բուհերի ցանկ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Միասնական քննությունների հայտագրման գործընթացը կավարտվի 26.12.2022 18։00-ին

Հայտարարություններ