ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐ

Գլխավոր Թափուր տեղեր
Բուհ Մասնագիտություն Անվճար Վճարովի
Եվրոպական համալսարան Վանաձորի մասնաճյուղ Կառավարում (ըստ ոլորտի) 0 30
Եվրոպական համալսարան Վանաձորի մասնաճյուղ Հոգեբանություն 0 30
Եվրոպական համալսարան Վանաձորի մասնաճյուղ Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների) 0 28
Եվրոպական համալսարան Իջևանի մասնաճյուղ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 0 40
Եվրոպական համալսարան Իջևանի մասնաճյուղ Տնտեսագիտություն 0 40
Եվրոպական համալսարան Իջևանի մասնաճյուղ Մշակութաբանություն 0 40
Եվրոպական համալսարան Իջևանի մասնաճյուղ Իրավագիտություն 0 40
Եվրոպական համալսարան Իջևանի մասնաճյուղ Հոգեբանություն 0 30
Եվրոպական համալսարան Իջևանի մասնաճյուղ Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների) 0 30