ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐ

Գլխավոր Թափուր տեղեր
Բուհ Մասնագիտություն Անվճար Վճարովի
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում 0 12
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Մետալուրգիա 0 12
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում 0 12
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ 0 11
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Մեխանիկական համակարգերի քոմփյութերային նախագծում 0 7
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Պոլիգրաֆիա 1 10
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Ռադիոտեխնիկա 0 8
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Ռադիոհաճախային սարքավորումներ և համակարգեր 0 9
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Չափիչ սարքավորումներ և համակարգեր 0 7
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն 0 7
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Տրանսպորտային համակարգեր 0 13
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 0 25
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Թռչող ապարատների ավիացիոն սարքավորումներ 0 6
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Նյութագիտություն և նոր նյութերի տեխնոլոգիա 0 12
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում 2 11
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Օգտակար հանածոների հարստացում 0 11
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ Էլեկտրոնիկա 0 7
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 3 9
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 0 6
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ Տնտեսագիտություն 0 7