ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐ

Գլխավոր Թափուր տեղեր
Բուհ Մասնագիտություն Անվճար Վճարովի
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում 0 7
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ Տնտեսագիտություն 0 12
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում 1 10
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 0 10
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն 0 7
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Կապանի մասնաճյուղ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 0 3
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Կապանի մասնաճյուղ Օգտակար հանածոների հարստացում 0 6
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Կապանի մասնաճյուղ Տեղեկատվական համակարգեր 0 3
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Կապանի մասնաճյուղ Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում 0 2
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Շինարարություն (շինարարական ճարտարագիտություն) 0 414
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Քաղաքային տնտեսություն 5 80
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 1 50
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) 0 37
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Տեղեկատվական համակարգեր 0 41
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Տնտեսագիտություն 0 104
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) 0 24
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Զբոսաշրջություն 0 29
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Սերվիս 0 40
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսագիտություն 0 41
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) 0 18