ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐ

Գլխավոր Թափուր տեղեր
Բուհ Մասնագիտություն Անվճար Վճարովի
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական աշխատանք 0 6
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Լեզվաբանություն, անգլերեն լեզու 0 22
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Լեզվաբանություն, ֆրանսերեն լեզու 0 22
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Լեզվաբանություն, գերմաներեն լեզու 0 19
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Լեզվաբանություն, իտալերեն լեզու 0 22
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Միջմշակութային հաղորդակցություն, անգլերեն լեզու 0 17
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Միջմշակութային հաղորդակցություն, գերմաներեն լեզու 0 15
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Միջմշակութային հաղորդակցություն, ֆրանսերեն լեզու 0 16
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Միջմշակութային հաղորդակցություն, ռուսաց լեզու 0 8
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Մասնագիտական մանկավարժություն, անգլերեն լեզու և գրականություն 0 57
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Մասնագիտական մանկավարժություն, գերմաներեն լեզու և գրականություն 0 49
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Մասնագիտական մանկավարժություն, ֆրանսերեն լեզու և գրականություն 0 45
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Մասնագիտական մանկավարժություն, ռուսաց լեզու և գրականություն 0 16
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Օտար լեզու և գրականություն, ռուսաց լեզու և գրականություն 0 18
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն լեզուներ 0 10
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Թարգմանչական գործ՝ ֆրանսերեն և հայերեն լեզուներ 0 12
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Թարգմանչական գործ՝ գերմաներեն և հայերեն լեզուներ 0 12
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Թարգմանչական գործ՝ իտալերեն և հայերեն լեզուներ 0 8
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Թարգմանչական գործ՝ իսպաներեն և հայերեն լեզուներ 0 7
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Թարգմանչական գործ՝ կորեերեն և հայերեն լեզուներ 0 5