2024 ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵՍՏԵՐ ԵՎ ԹԵՍՏԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Գլխավոր Թեստեր և թեստերի պատասխաններ
# Օր Առարկա Թեստ1 Թեստ2 Թեստ3 Թեստ4 Պատասխան
1 20/01/2024 Հայոց լեզու և հայ գրականություն
2 21/01/2024 Աշխարհագրություն
3 21/01/2024 Քիմիա
4 27/01/2024 Պարսկերեն ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
5 27/01/2024 Իտալերեն ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
6 27/01/2024 Իսպաներեն ----------- ----------- -----------
7 27/01/2024 Գերմաներեն
8 27/01/2024 Ֆրանսերեն
9 27/01/2024 Անգլերեն
10 28/01/2024 Հայոց պատմություն
11 28/01/2024 Ֆիզիկա
12 03/02/2024 Մաթեմատիկա
13 04/02/2024 Կենսաբանություն
14 04/02/2024 Ռուսաց լեզու