2023 ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵՍՏԵՐ ԵՎ ԹԵՍՏԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Գլխավոր Թեստեր և թեստերի պատասխաններ
# Օր Առարկա Թեստ1 Թեստ2 Թեստ3 Թեստ4 Պատասխան
1 22/10/2023 Անգլերեն
2 22/10/2023 Գերմաներեն
3 22/10/2023 Ֆրանսերեն
4 22/10/2023 Իսպաներեն ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
5 22/10/2023 Պարսկերեն ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
6 22/10/2023 Իտալերեն ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
7 23/10/2023 Քիմիա
8 23/10/2023 Ռուսաց լեզու
9 24/10/2023 Հայոց լեզու և հայ գրականություն
10 25/10/2023 Աշխարհագրություն
11 25/10/2023 Կենսաբանություն
12 26/10/2023 Մաթեմատիկա
13 27/10/2023 Հայոց պատմություն
14 27/10/2023 Ֆիզիկա