2022 ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵՍՏԵՐ ԵՎ ԹԵՍՏԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Գլխավոր Թեստեր և թեստերի պատասխաններ
# Օր Առարկա Թեստ1 Թեստ2 Թեստ3 Թեստ4 Պատասխան
1 21/10/2022 Ռուսաց լեզու
2 21/10/2022 Քիմիա
3 26/10/2022 Համաշխարհային պատմություն ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
4 22/10/2022 Հայոց լեզու և հայ գրականություն
5 23/10/2022 Մաթեմատիկա
6 25/10/2022 Իսպաներեն ----------- ----------- -----------
7 25/10/2022 Պարսկերեն ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
8 25/10/2022 Իտալերեն ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
9 25/10/2022 Ֆրանսերեն
10 25/10/2022 Գերմաներեն
11 25/10/2022 Անգլերեն
12 26/10/2022 Աշխարհագրություն
13 26/10/2022 Կենսաբանություն
14 27/10/2022 Հայոց պատմություն
15 27/10/2022 Ֆիզիկա