ԵՊՀ ԻՄ

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ռեկտոր։ Անուշավան Հայկարամի Մակարյան

Աշխատաժամ:9:00-17:00

[email protected]

(+374 96) 98-76-54 | (+374 96) 55-75-56

ijevan.ysu.am

ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան 4001, ՈՒսանողական 3