ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐ

Գլխավոր Թափուր տեղեր
Բուհ Մասնագիտություն Անվճար Վճարովի
Եվրոպական համալսարան Միջազգային հարաբերություններ 0 90
Եվրոպական համալսարան Իրավագիտություն 0 117
Եվրոպական համալսարան Կառավարում (ըստ ոլորտի) 0 80
Եվրոպական համալսարան Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) 0 60
Եվրոպական համալսարան Հոգեբանություն 0 60
Եվրոպական համալսարան Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների) 0 80
Եվրոպական համալսարան Շենքների նախագծում 0 60
Եվրոպական համալսարան Գյումրու մասնաճյուղ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 0 40
Եվրոպական համալսարան Գյումրու մասնաճյուղ Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) 0 20
Եվրոպական համալսարան Գյումրու մասնաճյուղ Տնտեսագիտություն 0 40
Եվրոպական համալսարան Գյումրու մասնաճյուղ Մշակութաբանություն 0 40
Եվրոպական համալսարան Գյումրու մասնաճյուղ Միջազգային հարաբերություններ 0 30
Եվրոպական համալսարան Գյումրու մասնաճյուղ Իրավագիտություն 0 39
Եվրոպական համալսարան Գյումրու մասնաճյուղ Կառավարում (ըստ ոլորտի) 0 30
Եվրոպական համալսարան Գյումրու մասնաճյուղ Հոգեբանություն 0 30
Եվրոպական համալսարան Գյումրու մասնաճյուղ Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների) 0 30
Եվրոպական համալսարան Վանաձորի մասնաճյուղ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 0 20
Եվրոպական համալսարան Վանաձորի մասնաճյուղ Տնտեսագիտություն 0 40
Եվրոպական համալսարան Վանաձորի մասնաճյուղ Մշակութաբանություն 0 40
Եվրոպական համալսարան Վանաձորի մասնաճյուղ Իրավագիտություն 0 40