ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐ

Գլխավոր Թափուր տեղեր
Բուհ Մասնագիտություն Անվճար Վճարովի
Երևանի պետական համալսարան Արվեստաբանություն 0 15
Երևանի պետական համալսարան Մշակութաբանություն 0 6
Երևանի պետական համալսարան Կովկասագիտություն 0 3
Երևանի պետական համալսարան Հնագիտություն և ազգագրություն 0 16
Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտություն 0 4
Երևանի պետական համալսարան Փիլիսոփայություն 0 24
Երևանի պետական համալսարան Հոգեբանություն 0 10
Երևանի պետական համալսարան Սոցիոլոգիա 0 13
Երևանի պետական համալսարան Սոցիալական աշխատանք 0 34
Երևանի պետական համալսարան Հայոց լեզու և գրականություն 0 33
Երևանի պետական համալսարան Սոցիալական մանկավարժություն 0 15
Երևանի պետական համալսարան Ռուսաց լեզու և գրականություն 0 20
Երևանի պետական համալսարան Միջմշակութային հաղորդակցություն և թարգմանություն (ռուսերեն) 0 13
Երևանի պետական համալսարան Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և հայերեն լեզուներ 0 13
Երևանի պետական համալսարան Միջմշակութային հաղորդակցություն՝ (անգլերեն) 0 4
Երևանի պետական համալսարան Անգլերեն լեզու, իսպաներեն լեզու և հաղորդակցություն 0 10
Երևանի պետական համալսարան Անգլերեն լեզու, իտալերեն լեզու և հաղորդակցություն 0 5
Երևանի պետական համալսարան Աստվածաբանություն 0 15
Երևանի պետական համալսարան Կրոնագիտություն 0 16
«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղ Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 0 3