ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐ

Գլխավոր Թափուր տեղեր
Բուհ Մասնագիտություն Անվճար Վճարովի
«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղ Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) 0 32
«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղ Պատմություն 0 34
«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղ Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 0 22
«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղ Հայոց լեզու և գրականություն 0 22
«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղ Ռուսաց լեզու և գրականություն 0 16
«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղ Անգլերեն լեզու և գրականություն 0 4
«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղ Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն 0 10
«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղ Հոգեբանություն 0 22
«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղ Զբոսաշրջություն 0 11
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Տնտեսագիտություն 0 12
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Լոգիստիկա 0 4
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Քիմիական տեխնոլոգիա 9 10
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Շրջակա միջավայրի պաhպանություն 4 22
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Ջերմաէներգետիկա 2 22
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Ատոմային էներգետիկա 0 21
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Էլեկտրաէներգետիկա 0 31
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ 1 32
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա 0 7
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Ավտոմատացում 0 5
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Ռոբոտատեխնիկա և մեխատրոնիկա 0 7