ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐ

Գլխավոր Թափուր տեղեր
Բուհ Մասնագիտություն Անվճար Վճարովի
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Հայոց լեզու և գրականություն 0 43
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ֆիզիկա 2 21
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն 1 30
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ինֆորմատիկա 0 32
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Մաթեմատիկա 0 28
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Քիմիա 1 18
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Կենսաբանություն 0 27
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Աշխարհագրություն 0 30
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Պատմություն 0 58
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Անգլերեն լեզու և գրականություն 0 49
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Գերմաներեն լեզու և գրականություն 0 9
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ռուսաց լեզու և գրականություն 0 28
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Հասարակագիտություն 0 46
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Իսպաներեն լեզու և գրականություն 1 29
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիոլոգիա 0 25
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Մշակութաբանություն 0 15
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Թանգարանային գործ և պատմամշակութային կառույցների պահպանույթուն 0 11
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Լրագրություն 0 18
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ 2 20
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Շրջակա միջավայրի գիտություններ 0 24