ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐ

Գլխավոր Թափուր տեղեր
Բուհ Մասնագիտություն Անվճար Վճարովի
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) /ըստ ոլորտի/ 0 9
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Վիճակագրություն 0 24
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Բնապահպանություն և բնօգտագործում 0 39
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա 0 14
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տեղեկատվական համակարգեր 0 10
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Զբոսաշրջություն 0 49
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Սերվիս 0 36
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ Կառավարում (ըստ ոլորտի) 0 25
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) 0 20
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) 0 36
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) ըստ ոլորտի 0 19
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ Կառավարում (ըստ ոլորտի) 0 12
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) 0 15
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) 0 18
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական մանկավարժություն 0 20
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 0 7
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սուրդոմանկավարժություն 0 19
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Տիֆլոմանկավարժություն 0 22
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Օլիգոֆրենոմանկավարժություն 0 21
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Լոգոպեդիա 0 5