2024 ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵՍՏԵՐ ԵՎ ԹԵՍՏԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Գլխավոր Թեստեր և թեստերի պատասխաններ
# Օր Առարկա Թեստ1 Թեստ2 Թեստ3 Թեստ4 Պատասխան
1 23/10/2023 Ռուսաց լեզու
2 23/09/2023 Անգլերեն
3 24/09/2023 Աշխարհագրություն
4 23/09/2023 Գերմաներեն
5 24/09/2023 Կենսաբանություն
6 23/09/2023 Ֆրանսերեն
7 08/10/2023 Մաթեմատիկա
8 24/09/2023 Քիմիա
9 24/09/2023 Ֆիզիկա
10 01/10/2023 Տարրական մանկ. և մեթոդիկա
11 24/09/2023 Շախմատ
12 01/10/2023 Տեխնոլոգիա
13 01/10/2023 Երաժշտություն
14 01/10/2023 Կերպարվեստ
15 07/10/2023 Ֆիզկուլտուրա
16 30/09/2023 Մայրենի(ազգ․ փոքր․ դպր․ համար)
17 07/10/2023 Պատմություն
18 07/10/2023 Հայոց եկեղեցու պատմություն
19 30/09/2023 Հասարակագիտություն
20 07/10/2023 ՆԶՊ
21 08/10/2023 Ինֆորմատիկա
22 30/09/2023 Հայոց լեզու